สถานการณ์ การบริหารราชการ กทม. ปัจจุบัน พบว่า อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เตรียมไว้สำหรับภารกิจประจำเป็นหลัก ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับการทำงานด้านยุทธศาสตร์หรืองานนโยบาย

สถานการณ์การบริหารราชการ กทม. ณ ปี 2559 พบว่า

- อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ เตรียมไว้สำหรับภารกิจประจำเป็นหลัก ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับการทำงานด้านยุทธศาสตร์หรืองานนโยบาย
- ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันให้ความสำคัญกับงานนโยบายอันดับแรก

แผนคน  

 

การวิเคราะห์อัตรากำลังเมื่อจัดทำโครงสร้างองค์กร เกิดจากการคำนวณปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจประจำเป็นหลัก 

 

 แผนงาน

ภารกิจซึ่งเป็นงานของหน่วยงานจะประกอบด้วยงาน 2 ส่วนหลักคือ งานประจำและงานด้านยุทธศาสตร์หรืองานนโยบาย

 แผนเงิน

 

งบประมาณที่ใช้บริหารในหน่วยงานประกอบด้วย

 

- งบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำซึ่งใช้สำหรับการจัดหา ดูแลและพัฒนาภารกิจประจำ

 

- งบประมาณสำหรับงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายงบประมาณสำหรับการพัฒนาเมือง

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้พบว่า

 

1. แผนคน ไม่ได้เตรียมอัตรากำลังไว้สำหรับการทำงานด้านยุทธศาสตร์หรืองานนโยบาย ดังนั้นการบริหารคนจึงต้องจัดสรรอัตรากำลังมาปฏิบัติภารกิจยุทธศาสตร์หรือ นโยบายด้วย ในช่วงที่มีงานนโยบายมาก งานประจำอาจจะด้อยคุณภาพลงได้หากผู้บริหารบริหารคนไม่ดีพอ

2. แผนเงิน ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานนโยบาย ทำให้งบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงเห็นสถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะบางอย่างไม่ได้ซ่อมแซมหรือไม่ดีพอ

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com