ทุกๆเช้ารับรู้ว่าฝนมาแล้ว

ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องพายุ เรื่องมรสุมตลอด มองฟ้า มองดอย มองดูเมฆฝน

เช้าวันนี้ มองทางขึ้นดอยสุเทพ เมฆต่ำมาก  ฝนคงจะมาแล้ว

หน่วยงานในเชียงใหม่ช่วยกันขุดลอกท่อพร้อมระบายน้ำในคูคลองไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อถึงวันนี้...ฝนก็ตกหนัก ตกนานจริงๆ

หลังที่ฝนหยุดตก น้ำฝนไหลลงสู่ทางระบายน้ำ...ทางระบายน้ำที่พบอยู่ทั่วไปใน มช.

 สิ่งที่เด่นชัดคือ น้ำขุ่น สีแดง ไหลแรง ไหลมาจากเนินเขาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในเมืองเป็นอย่างไรหน่อ...

 แล้วบนเขา บนดอย ตีนเขา ตีนดอนจะเป็นอย่างไร..ห่วงจัง http://www.geo2gis.com/index.php/2016-01-29-05-55-22/281-namkor-and-2