ภาวะการเกิดปรากฏการณ์ลานิญา

ในบางปีที่ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร(ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้แถบชายฝั่งเอกวาดอร์ เปรูและชิลี) สูงกว่าปกติ ความกดอากาศอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทร (บริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย รวมทั้งตอนเหนือของออสเตรเลีย) ต่ำกว่าปกติ ทำให้ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงกว่าปกติ และจะพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นบริเวณชายฝั่งเอกวาดอร์ เปรูและชิลีตอนเหนือไปรวมอยู่ทางชายฝั่งแถบอินโดนีเซียและออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระดับน้ำทะเลทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติมาก อากาศเหนือบริเวณนี้ลอยตัวขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝนปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วม โคลนถล่ม สร้างความเสียหายในทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่เกษตร ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกันด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร(ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้แถบชายฝั่งเอกวาดอร์ เปรูและชิลี) เกิดการไหลขึ้นของน้ำเย็นระดับล่างสู่ผิวน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง อุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลจึงลดลงต่ำกว่าปกติมาก ทำให้บริเวณนี้เกิดความแห้งแล้งมากกว่าปกติจนเกิดความเสียหายต่อเนื่อง

 


 

 

 


 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com