ดังนั้น จึงเป็นข้อพิจารณาได้ว่าแผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาประเทศเชิงยุทศาสตร์ทางพื้นที่ จำเป็นต้องใช้แผนที่กระดาษเพื่อดูภาพกว้างอยู่เสมอ

จึงขอบอกไว้ ณ ที่นี้ว่า แผนที่ แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ

 

คนไทยน่าจะเรียนรู้ เข้าใจเพื่อสร้างและใช้งานแผนที่ให้เป็นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะขยายความและอธิบายในตอนต่อ ๆ ไป

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com