หลบมุมเล่า

 แรงงานคนยังจำเป็นกว่าแรงงานเครื่องจักรกล

วันหนึ่งที่อ่านข่าว กทม. "จ้างคนเก็บขยะ 15 ล้านเปิดทางน้ำไหล 123 คลอง" พบว่า ข้อเท็จจริง

1. คนในกรุงเทพมีจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและที่มาอาศัยในกรุงเทพโดยมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

ข้อมูลประชากรวัยแรงงานในทะเบียนบ้าน กทม. ปี 2557

2. แม้มนุษย์ สร้าง ทำ หรือซื้อเครื่องจักรมามากมาย แต่งานบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์

3. ในขณะที่ประชากรมนุษย์กำลังจะล้นโลกและมนุษย์ก็สร้างเครื่องจักรมาทำงานแทน....แล้วจะเอาคนไปทำอะไร

4. แล้วทำไม กทม. ไม่จ้างแรงงานมนุษย์มาทำงาน หยุดซื้อเครื่องจักรราคาแพงที่ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพ มาทำงานแทนมนุษย์บ้าง....ดีกว่าไหม

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต

    Read more ...
  • วันหนึ่งที่อ่านข่าว กทม. "จ้างคนเก็บขยะ 15 ล้านเปิดทางน้ำไหล 123 คลอง" พบว่า ข้อเท็จจริง...คือ

    Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com