•  

  ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2555 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2559

  Read more ...
 •  

  การตามหา...ตาน้ำแม่แมะของหนูเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังเหรียญทอง ประกาศนียบัตร หรือถ้วยรางวัลใดๆ

  Read more ...
 •  

  เมื่อนำเอาข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่มามองในมุมของความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่

   

  Read more ...

 

การตามหา...ตาน้ำแม่แมะของหนูเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังเหรียญทอง ประกาศนียบัตร หรือถ้วยรางวัลใดๆ

 เช้าวันที่ 3 ก.ค. 2559 กับกิจกรรมนอกโรงเรียน การตามหา...ตาน้ำแม่แมะของหนูเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังเหรียญทอง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร หรือการได้เข้าพบสนทนากับนายกฯ คนใดๆ

* รางวัลที่ได้รับก็คือ ความรู้นอกห้องเรียน ความรู้ในชีวิตจริงจากการเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้การเสียสละ การรับรู้ ดูแลและอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติ....เพื่อเราและเขาทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

 

 

 * เส้นทางไปสู่ตาน้ำแม่แมะ ต้องเข้าสู่ป่าลึก ลาดชัน เต็มไปด้วยสัตว์พวกยุงและแมลง หรืออาจจะมีทากคอยดูดเลือด....เด็กน้อย 2 คนตื่นเต้นตามที่ลุงๆ น้าๆ บอก (และลุงๆ น้าๆ ก็ใส่ชุดรัดกุมมากกกกกกก)

 

 

 * ความตื่นเต้นปรากฏชัดทั้งการเดินทางโดยรถและเดินเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 * พบแล้ว.....ตาน้ำเล็กๆ ที่มาจากละอองน้ำในอากาศที่พยายามกลั่นมา ไหลมารวมกันจนกลายเป็นร่องน้ำ ลำห้วย คลอง แม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร และละอองน้ำในอากาศ

 

 

 

 

 

 

ตาน้ำทั้งที่มีน้ำไหลออกมาจากซอกหินและน้ำออกรู เห็นหยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ...ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

 

 

 

ตาน้ำเล็กๆที่พยายามซึมและไหลลงมารวมกันผ่านส่วนต่างๆ ของพื้นผิวดิน หินและป่าต้นน้ำ

 

 

 

 

* เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ให้เรียนให้รู้กินอยู่บ้าง....อย่างสบายๆ….สไตล์ ภูมิ-เพียง

 

 

 * ทั้งนั่งและเดินตั้งแต่ต้นทางจนกลับมายังจุดตั้งต้น เหนื่อย..หนุก..สุขกับโลกแห่งความจริง

 

ดวงตาเล็กๆ 2 คู่ บอกถึงความสุขภายใต้ละอองน้ำเล็กๆ ที่จะไหลรวมกันและหยดลงสู่พื้นดิน...ซึ่งน้ำเหล่านี้จะรวมกันลงสู่พื้นราบ ให้คนพื้นราบได้ใช้ประโยชน์ ไหลไปให้ถึงนะ...น้ำแม่แมะ

 

 

ขอบพระคุณ พี่ๆ น้าๆ ลุงๆ ป้าๆ กับความสุขเล็กๆของเด็กน้อย

 ..........................................................................................................................................................................

 แล้วเราจะได้คุยกันต่อในเรื่องของป่าไม้ ป่าต้นน้ำ การจัดการน้ำเมื่อเริ่มมีสัญญาณว่าจะต้องแบ่งหรือแย่งน้ำกันดี….ติดตามต่อที่....Geo2GIS.com..(รู้จักประเทศไทยให้มากกว่านี้....ก่อนรู้จักและเข้าใจประเทศในอาเซียน...ยูโร...ฯลฯ....จนเกินเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com