ภัย พิบัติจากพายุ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล พายุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

Read more ...
 • ผักและผลไม้บ้านเรา ปลอดสารพิษ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี

  The fruits and vegetables grown in our home garden are free of toxins and are grown without the use of chemical fertilizers. 

  Read more ...
 • พื้นผิวของประเทศไทย เมื่อแบ่งตามธรณีสัณฐานจะแบ่งได้ 8 ภูมิภาค

  Read more ...
   
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...
 • นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?

  Read more ...
   
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
 • โคลนถล่มที่ตำบลน้ำก้อ และอีกหลายพื้นที่ จนมาถึงการเกิดน้ำป่าทำความเสียหายให้กับปายและขุนน่าน ในเดือน สิงหาคม 2559 ...บทเรียนซ้ำ ๆ โมเดลเดิมๆ ช่างน่าเบื่อจังเลย 

  Read more ...
   
 •  

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

  Read more ...
 •  

  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ น้อง ๆ และครูบาอาจารย์ ในฐานะศิษย์เก่าจึงได้นำเสนอความคิดของอดีตข้าราชการสายวิชาการและสายบริหาร

  Read more ...
   
 • สถิติและฐานข้อมูลสาหรับนักบริหาร (Statistics and database for administrators)สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหากล่าวถึงภาพรวมงานสถิติและขบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้งานสำหรับการบริหารงานในทุกระดับ

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 :

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นักภูมิศาสตร์นำทีมโดยอนุกูลฯ ได้เดินทางเข้าถึงพื้นที่เพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ พร้อมกับสร้างเฟซบุ๊ก “Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai” สำหรับเป็นแกนกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นหาเด็กๆ  

รายงานข่าวจากสำนักต่าง ๆ รายงานว่าสถานการณ์การสูบน้ำในวันนี้ไม่ทำให้น้ำลดลง จึงมีการตัดสินใจหยุดการสูบน้ำเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า 5 ชั่วโมง น้ำในถ้ำล้นออกมาถึงปากถ้ำต้องย้ายกองอำนวยการออกมานอกถ้ำ

 นักภูมิศาสตร์ในพื้นที่ส่วนหนึ่งพยายามหาตำแหน่งในพื้นที่ที่น้ำซึมลงใต้ดิน โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai ขอข้อมูลแนวแตกเหนือลอยเลื่อนในพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่นักภูมิศาสตร์ส่วนหนึ่งเริ่มนำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาวิเคราะห์หาตำแหน่งหลุมยุบเหนือถ้ำหลวง และบางส่วนนำข้อมูล DEM มาสร้างแบบจำลองหาพื้นที่รับน้ำภายในถ้ำหลวงฯ พร้อมคาดการณ์ตำแหน่งที่จะพบเด็ก ๆ

         

นักภูมิศาสตร์สร้างเฟซบุ๊ก “Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai” เป็นแกนกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับภารกิจค้นหาเด็ก ๆ พร้อมโพสต์ขอข้อมูลแนวแตกของหินเหนือลอยเลื่อนในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการค้นหาตำแหน่งที่น้ำจะซึมลงใต้ดิน ซึ่งอาจจะเป็นรอยแตกของหินหรือหลุมยุบที่เกิดขึ้นบนภูเขา (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Geo CMU Alumni)

         

นักภูมิศาสตร์พยายามสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งหลุมยุบเหนือถ้ำหลวงจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูล Digital Surface Model (DSM) 1 เมตร (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai)

       

ข้อมูล DEM ถูกนำมาสร้างแบบจำลองหาพื้นที่รับน้ำภายในถ้ำหลวงฯ แล้วนำมาซ้อนทับกับแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่โครงข่ายถ้ำหลวงฯ เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังภายในถ้ำและจุดที่คาดว่าเด็ก ๆ จะไปหลบพักอยู่ (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai)

สำหรับแนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมชาติซึ่งช่วยทำให้น้ำในถ้ำลดลงถูกเสนอผ่านเฟซบุ๊ก Geo CMU Alumni โดย ผศ.ดร. พรรณี วราอัศวปติ อดีตอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มช. ได้เสนอวิธีการพื้นฐาน คือ การเบี่ยงน้ำเพื่อไม่ให้ไหลเข้าไปเพิ่มปริมาณน้ำในถ้ำ ซึ่งภายหลังได้นำมาเป็นภารกิจหนึ่งในการใช้ลดปริมาณน้ำในถ้ำหลวง

         

เนื่องจากน้ำในถ้ำหลวงเพิ่มปริมาณตลอด อดีตอาจารย์ภูมิศาสตร์จึงเสนอวิธีการเบี่ยงน้ำที่ไหลจากบนภูเขาเข้าไปตามรอยแตกของหินและหลุมยุบไม่ให้ไหลเข้าไปเพิ่มปริมาณน้ำในถ้ำหลวงฯ (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Geo CMU Alumni)

         

ผศ. น้อม งามนิสัย อดีตอาจารย์ภูมิศาสตร์เป็นนักวิชาการด้านภูมิศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่สื่อมวลชนหลายสาขาได้ติดตามสอบถามข้อคิดเห็น แนวคิด วิธีการของนักภูมิศาสตร์ที่จะนำความรู้มาประยุกต์ช่วยค้นหาและนำเด็ก ๆออกจากถ้ำหลวงฯ ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ถ้ำหินปูน ลักษณะภายในถ้ำ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อการระบายน้ำออกจากถ้ำ การขุดเจาะถ้ำทั้งด้านข้างและด้านบนของดอยนางนอน สิ่งที่ต้องระมัดระวัง ความเสี่ยงต่อการถล่มของถ้ำหินปูน และอื่น ๆ  (ที่มา : ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net www.nationtv.tv และ www.amarintv.com )

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 :

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ปริมาณน้ำในถ้ำยังคงสูง นักภูมิศาสตร์มีความพยายามใช้ข้อมูลค้นหาโพรงที่จะทะลุเข้าถ้ำโดยนำข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 มาซ้อนกับข้อมูลแผนที่ถ้ำหาเส้นทางเข้าถ้ำด้านเหนือดอยผาหมีและด้านตะวันตกใกล้บริเวณหาดพัทยา ในเวลาเดียวกันที่นักภูมิศาสตร์ที่อยู่นอกพื้นที่พยายามวิเคราะห์หาตำแหน่งหลุบยุบจากเส้นทางน้ำไหลและความลาดชันเพื่อชี้เป้าทางเข้าสู่ถ้ำจากด้านบน

          ในวันนี้กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกหรือ USPACOM ที่ถูกส่งมาช่วยค้นหาและกู้ภัย ได้เดินทางมาถึงถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เมื่อมาถึงกองกำลังสหรัฐอเมริกาฯ ทราบว่านักภูมิศาสตร์ในพื้นที่มีข้อมูลทางพื้นที่ที่น่าสนใจจึงขอให้นักภูมิศาสตร์บรรยายสถานการณ์และข้อมูลที่มีให้ฟัง

          

 เมื่อกองกำลังจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกหรือ USPACOM ที่ถูกส่งมาช่วยค้นหาและกู้ภัยมาถึงพื้นที่แล้ว พบว่าข้อมูลที่นักภูมิศาสตร์รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสำคัญจึงขอให้นักภูมิศาสตร์อธิบายสถานการณ์และข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้ฟัง เพื่อเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนในการช่วยค้นหาเด็ก ๆ (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai)

         

การเข้าสู่ถ้ำหลวงผ่านโพรงด้านบนภูเขาเป็นแนวทางค้นหาเด็ก ๆ อีกทางหนึ่ง นักภูมิศาสตร์จึงนำข้อมูลที่มีมาผสมผสานสร้างเป็นแผนที่ตำแหน่งที่คาดว่าจะเป็นหลุบยุบซึ่งอาจจะเป็นโพรงเข้าสู่ถ้ำจากด้านบน นอกจากนี้ยังนำค่า DEM จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาคำนวณค่าความลึกของหลุมยุบอีกด้วย (ที่มา: ภาพจากเฟซบุ๊ก Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai)

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สำรวจพบโพรง 2 จุดบนภูเขาและได้หย่อนตัวลงไปในโพรงได้ลึกถึง 60 เมตร แต่ก็ยังเป็นโพรงที่ไม่ได้ทะลุถึงถ้ำหลวง ทำให้ยังไม่สามารถเข้าถึงถ้ำหลวงได้จากด้านบน

          

 ในการสำรวจโพรงบนภูเขาพบว่ามีโพรงอยู่ 2 จุด ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยค้นหาเด็ก ๆ ไปเข้าไปสำรวจแต่พบว่าไม่สามารถทะลุเข้าไปถึงถ้ำหลวงได้ (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net และ TV New18 )

อย่างไรก็ตาม สำหรับขวัญและกำลังใจแล้ว ในด้านจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธา วันนี้ครูบาชุ่ม พระเกจิดังจากรัฐฉานได้เดินทางมาถึงปากถ้ำและทำพิธีเปิดทางช่วยเด็ก ๆ ทำให้ขวัญและกำลังใจของผู้ปกครอง ญาติมิตรผู้ใกล้ชิดเด็ก ๆ ตลอดจนคณะทำงานที่ช่วยและสนับสนุนการค้นหาเด็กต่างมีพลังและความหวังที่จะได้พบเด็ก ๆ อีกครั้ง

         

ครูบาชุ่ม พระเกจิดังจากรัฐฉานเดินทางมาถึงปากถ้ำและทำพิธีเปิดทางช่วยเด็ก ๆ (ที่มา: ภาพต้นแบบจาก www.komchadluek.net)