• อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
 • ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร เพราะป่า เป็นต้นน้ำ ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เราควรรู้และเข้าใจป่า 

  Read more ...

ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ฤดูกาลของประเทศไทย

ประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู

1. ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

 

 เป็นช่วงที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ บริเวณประเทศไทยจึงได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มๆ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนดวงอาทิตย์เกือบตั้งฉากในเวลาเที่ยงวันทำให้ร้อนจัด

 

 อย่างไรก็ตามบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนอาจทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก แต่ก็อาจจะช่วงทำให้อุณหภูมิเย็นลงได้บ้าง

 2. ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

 

 โดยประมาณกลางเดือนพฤษภาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลม  เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียทางซีกโลกใต้ พัดเอามวลอากาศชื้นข้ามเส้นศูนย์สูตรมาสู่ประเทศไทย มาพบกับร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทย

 

 

 

 อย่างไรก็ตามในฤดูฝนปกติจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทยทางตอนใต้จะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือเลยออกไปทางตอนใต้ของจีน หลังจากนั้นประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมร่องความกดอากาศต่ำก็จะเลื่อนลงมาทางใต้ผ่านประเทศไทยอีกครั้งจึงทำให้มีฝนตกชุก

 3. ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 

 โดยประมาณกลางเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยแทนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนจึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งมาปกคลุมประเทศไทย

 

 จึงเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาว อากาศจะเริ่มเย็นและแห้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออกลงมาอาจจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ้าง แต่ภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดนำความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com